สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00008
วานนี้ 00036
เดือนนี้ 00510
เดือนก่อน 00963
ปีนี้ 03546
ปีก่อน 07883
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลข่าวสารสร้างก.
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - 12 ม.ค. 2567(ดู 182) 
  เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 - 28 ธ.ค. 2566(ดู 177) 
  ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 - 9 พ.ย. 2566(ดู 234) 
  ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 25 ก.ค. 2566(ดู 821) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 300) 
  คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.พ. 2566(ดู 182) 
  ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 - 16 ม.ค. 2566(ดู 251) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 249) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 264) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 380) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 393) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 558) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 16 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  ราคากลางก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 4 ก.ย. 2566(ดู 34) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) - 24 พ.ย. 2565(ดู 305) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 - 23 พ.ย. 2565(ดู 289) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร - 23 พ.ย. 2565(ดู 260) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) - 22 พ.ย. 2565(ดู 325) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช - 22 พ.ย. 2565(ดู 269) 
  จ้างถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10
  ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียรการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  จ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางลงไปฐานจุดบั้งไฟ ช่วงจากแยกถนนพรหมศรีไปทางด้านทิศตะวันออก(ไปฐานจุดบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก(ในผิวจราจร) ถนนซอยวัดเลียบ ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาด 1 ถึงแยกถนนอุปราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนพรหมศรี ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.(ด้านขวาทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18

ภาพกิจกรรม

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 183)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564 (ดู 346)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู 11)

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 218)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565 (ดู 216)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การตัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คะดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 254)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 355)

หมอพราหมณ์ (ดู 351)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 234)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 215)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี : [5 เม.ย. 2567]
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด : [29 มี.ค. 2567]
  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาไทย) : [27 มี.ค. 2567]
  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) : [27 มี.ค. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา : [23 ก.พ. 2567]
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2567 : [16 ก.พ. 2567]
  รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [19 ธ.ค. 2566]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2566 : [24 พ.ย. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 : [24 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร