สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00008
วานนี้ 00033
เดือนนี้ 00501
เดือนก่อน 00718
ปีนี้ 05226
ปีก่อน 07883
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลข่าวสารสร้างก.
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 31 พ.ค. 2567(ดู 59) 
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - 12 ม.ค. 2567(ดู 263) 
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 ม.ค. 2567(ดู 68) 
  เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 - 28 ธ.ค. 2566(ดู 241) 
  กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ชุมชนคุ้มบ้านก่อ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 พ.ย. 2566(ดู 14) 
  ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 - 9 พ.ย. 2566(ดู 383) 
  กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ชุมชนคุ้มบ้านก่อ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 25 ต.ค. 2566(ดู 9) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 318) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 332) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 438) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 455) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 626) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) - 9 เม.ย. 2567(ดู 88) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางลงไปฐานจุดบั้งไฟ - 25 มี.ค. 2567(ดู 78) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนพรหมศรี - 19 มี.ค. 2567(ดู 85) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมหาชนะชัย 1 - 19 มี.ค. 2567(ดู 80) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก(ในผิวจราจร) ถนนซอยวัดเลียบ  - 18 มี.ค. 2567(ดู 192) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนด้านหลังป่าช้าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8  - 18 มี.ค. 2567(ดู 126) 
  ราคากลางก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 16 ต.ค. 2566(ดู 106) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร) ถนนซอยร่วมมิตร ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปจนสุดซอยร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนวังน้ำเย็น(ด้านขวาทาง) ช่วงที่ 1 จากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนกองลูกค้า ช่วงที่ 2 จากแยกถนนกองลูกค้า ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก (ในผิวจราจร) ถนนซอยร่วมมิตร ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปจนสุดซอยร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนวังน้ำเย็น(ด้านขวาทาง) ช่วงที่ 1 จากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนกองลูกค้า ช่วงที่ 2 จากแยกถนนกองลูกค้า ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-04
  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ สองชั้น เป็นพาหนะเดินทางเพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร เทศบาลฟ้าหยาด ยุคใหม่...ร้อยใจ เป็นหนึ่ง (OD=Organization Development) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-30
  จ้างเหมาเครื่องเสียง ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13

ภาพกิจกรรม

ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดหอก่อง (ดู 3)

วิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 (ดู 8)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู 78)

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 6)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 66)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565 (ดู 270)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 403)

หมอพราหมณ์ (ดู 390)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 272)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 255)

ดาวน์โหลดใหม่

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [17 มิ.ย. 2567]
  โครงการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [13 มิ.ย. 2567]
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [13 มิ.ย. 2567]
  ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด : [13 มิ.ย. 2567]
  กาารบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด : [13 มิ.ย. 2567]
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2566 : [10 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน : [10 มิ.ย. 2567]
  การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำปี 2567 : [9 มิ.ย. 2567]
  การจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลปี 2566 : [9 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร