สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00013
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00031
เดือนก่อน 00731
ปีนี้ 03313
ปีก่อน 09815
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวรับสมัคร
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 53) 
  ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 - 16 ม.ค. 2566(ดู 36) 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 28 ธ.ค. 2565(ดู 20) 
  การปลูกสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 18 ต.ค. 2565(ดู 59) 
  ระเบียบสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 - 26 ก.ย. 2565(ดู 106) 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 - 9 ส.ค. 2565(ดู 99) 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 - 2 ส.ค. 2565(ดู 127) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 3) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 11) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 29) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 161) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 256) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) - 24 พ.ย. 2565(ดู 57) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 - 23 พ.ย. 2565(ดู 57) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร - 23 พ.ย. 2565(ดู 46) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) - 22 พ.ย. 2565(ดู 59) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช - 22 พ.ย. 2565(ดู 50) 
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - 31 พ.ค. 2565(ดู 143) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2 - 12 เม.ย. 2565(ดู 141) 
  จ้างเหมาจัดหาเครื่องทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและฐานจุดบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-19
  จ้างเหมาไถปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ใช้ในการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-09
  ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนกองลูกค้า ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก (ไปฐานจุดบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-28
  จ้างถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-19
  จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเตา-ปิ้งย่างและปล่องระบายควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-07
  ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-11

ภาพกิจกรรม

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564 (ดู 131)

ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ) และมอบป้ายสำหรับผู้ผ่านการอบรม ใ (ดู 154)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 11)

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส (ดู 38)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 9)

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ร่วมร่วมโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชุนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 157)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 153)

หมอพราหมณ์ (ดู 141)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 9)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 5)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรบปรุงแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) : [15 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานแสดงผลการประเมินและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 ดือน : [24 เม.ย. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [1 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) : [31 มี.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร