สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 0-4579-9103
​​​​

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00002
วานนี้ 00025
เดือนนี้ 00640
เดือนก่อน 00971
ปีนี้ 04647
ปีก่อน 07883
  • ข่าวสารเพื่อสร้างกา.
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชา.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลข่าวสารสร้างก.
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - 12 ม.ค. 2567(ดู 243) 
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 ม.ค. 2567(ดู 43) 
  เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 - 28 ธ.ค. 2566(ดู 221) 
  ประกาศขยายระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 - 9 พ.ย. 2566(ดู 341) 
  ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 25 ก.ค. 2566(ดู 925) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 333) 
  คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 1 ก.พ. 2566(ดู 215) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 296) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน้งที่ว่าง - 15 พ.ค. 2566(ดู 304) 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง - 8 ก.พ. 2566(ดู 416) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 431) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 10 ก.ค. 2564(ดู 604) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) - 9 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางลงไปฐานจุดบั้งไฟ - 25 มี.ค. 2567(ดู 48) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนพรหมศรี - 19 มี.ค. 2567(ดู 60) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมหาชนะชัย 1 - 19 มี.ค. 2567(ดู 55) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้้าฝาตะแกรงเหล็ก(ในผิวจราจร) ถนนซอยวัดเลียบ  - 18 มี.ค. 2567(ดู 161) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนด้านหลังป่าช้าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8  - 18 มี.ค. 2567(ดู 99) 
  ราคากลางก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด - 16 ต.ค. 2566(ดู 82) 
  จ้างเหมาเครื่องเสียง ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างจัดหาคณะกรรมการจับเวลาแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง ตามโครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างจัดหาเครื่องทำพิธีบวงสรวง ตามโครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด 5 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ถึงแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-24
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-26
  จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส่วนขยายผิวจราจร คสล.(ด้านซ้ายทาง) ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-24
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด 3 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-24

ภาพกิจกรรม

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 229)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะที่คัดแยกไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน) ประจำปี 2564 (ดู 382)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู 58)

โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 254)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 47)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ปี2565 (ดู 248)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย (ดู 394)

หมอพราหมณ์ (ดู 384)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู 263)

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู 249)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 12 เดือน : [18 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 : [18 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [18 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี : [5 เม.ย. 2567]
  : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 : [1 เม.ย. 2567]
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด : [29 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร