เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ประกาศราคากลาง : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) 24 พ.ย. 2565 113
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจร คสล.ถนนฟ้าหยาด 3 23 พ.ย. 2565 129
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนราชบุตร 23 พ.ย. 2565 101
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดฟ้าหยาด) 22 พ.ย. 2565 138
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอยกรีต ถนนอุปราช 22 พ.ย. 2565 108
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 31 พ.ค. 2565 226
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2 12 เม.ย. 2565 208
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพ 5 เม.ย. 2565 303
ราคากลาง-ขยายผิวจราจร-คสล.ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ปี 2565 23 มี.ค. 2565 250
ราคากลาง-ก่อสร้างปรับปรุงเส้นจราจร 10 มี.ค. 2565 191
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 มี.ค. 2565 243
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์เด็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 112.00 เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดกว้าง 1.58 เมตร ยาว 4.80 เมตร 15 ก.ย. 2564 172
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ขยายผิวจราจร คศล.วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์ 9 มิ.ย. 2564 144
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสงกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปจนสุดเขตเทศบาล 27 พ.ค. 2564 153
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด4 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนฟ้าหยาด5 25 พ.ค. 2564 137
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1 24 พ.ค. 2564 143