เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวสภาฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 7 ส.ค. 2566 256
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 14 มิ.ย. 2566 244
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 7 มี.ค. 2566 267
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 17 ก.พ. 2566 250
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1/2566 18 ม.ค. 2566 244
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 19 ธ.ค. 2565 266
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 15 พ.ย. 2565 290
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 14 พ.ย. 2565 312
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 169
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 /2565 20 ก.ย. 2565 90
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 20 ส.ค. 2565 90
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 8 ส.ค. 2565 86
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 27 ก.ค. 2565 79
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 18 ก.ค. 2565 281
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 16 มิ.ย. 2565 89
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 23 พ.ค. 2565 332
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 8 มี.ค. 2565 259
การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 28 ก.พ. 2565 339
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1/2565 21 ก.พ. 2565 89
ประกาศสภาเศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 11 ม.ค. 2565 253
ระเบียบว่าด้วยการเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 13 มิ.ย. 2564 77