เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวสภาฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 7 มี.ค. 2566 11
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 17 ก.พ. 2566 9
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1/2566 18 ม.ค. 2566 11
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 19 ธ.ค. 2565 11
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 15 พ.ย. 2565 15
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 14 พ.ย. 2565 115
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 63
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 /2565 20 ก.ย. 2565 2
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 20 ส.ค. 2565 2
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 8 ส.ค. 2565 2
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 27 ก.ค. 2565 2
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 18 ก.ค. 2565 154
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 16 มิ.ย. 2565 2
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 23 พ.ค. 2565 164
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 8 มี.ค. 2565 152
การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด 28 ก.พ. 2565 195
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1/2565 21 ก.พ. 2565 3
ประกาศสภาเศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 11 ม.ค. 2565 160