เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 ต.ค. 2566 12
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)   31 มี.ค. 2566 87
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   17 มี.ค. 2565 187
รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ต.ค. 2564 133
รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ต.ค. 2564 149
รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 2562 149
รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 2562 140