เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)   31 มี.ค. 2566 16
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   17 มี.ค. 2565 116
รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ต.ค. 2564 70
รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ต.ค. 2564 79
รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 2562 87
รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 2562 73