เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566   1 ส.ค. 2566 13
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 101
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565   31 มี.ค. 2565 175
รายงานผลการผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   1 มี.ค. 2565 173
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด   1 ต.ค. 2564 126
รายงานผลการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562   16 ต.ค. 2562 143