เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566   10 เม.ย. 2566 43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566   9 ม.ค. 2566 45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565   17 ต.ค. 2565 29
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565   12 ก.ค. 2565 55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565   18 เม.ย. 2565 45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 100
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 มี.ค. 2565 95
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ก.พ. 2565 88
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 94
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 76
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 91
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ธ.ค. 2564 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 พ.ย. 2564 80
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4   15 ต.ค. 2564 80
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3   12 ก.ค. 2564 77
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 2   19 เม.ย. 2564 74
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 1   18 ม.ค. 2564 84