เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   17 มิ.ย. 2567 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 7
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567   24 ม.ค. 2567 25
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566   13 ต.ค. 2566 13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3/256   12 ก.ค. 2566 13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566   10 เม.ย. 2566 87
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2566   9 ม.ค. 2566 103
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565   17 ต.ค. 2565 71
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565   12 ก.ค. 2565 94
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565   18 เม.ย. 2565 94
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 141
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 มี.ค. 2565 151
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2655 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ก.พ. 2565 134
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 150
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 103
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 125
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ธ.ค. 2564 112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2654 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 พ.ย. 2564 114
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 4   15 ต.ค. 2564 104
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 3   12 ก.ค. 2564 124
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 2   19 เม.ย. 2564 101
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของศัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัวสือ ประจำไตรมาสที่ 1   18 ม.ค. 2564 119