เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายคมสันต์ ทาระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0842088220


นายอ้อม นกยูง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0857631015


นางสาววนัสนันท์ เท่านันท์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0821437406


นายวิมล เวียงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
เบอร์โทร : 0852057268


นายชรินทร์ ผาจำปา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0855605029


นายรัฐพล พราวศรี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0808008768