เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   28 ต.ค. 2565 48
การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565   17 มิ.ย. 2565 80
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5   8 พ.ค. 2563 110
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3   13 มี.ค. 2563 94
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4   6 มี.ค. 2563 90
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)   17 ต.ค. 2562 90
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   2 ส.ค. 2562 90
รายงานการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561-2565   5 ก.ค. 2562 82
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562   5 ก.ค. 2562 97
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562   28 พ.ค. 2562 89
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   1 ต.ค. 2561 109