เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566   4 ธ.ค. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566   13 ก.ค. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566   23 มิ.ย. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566   13 มิ.ย. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566   1 พ.ค. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566   23 ก.พ. 2566 0
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   28 ต.ค. 2565 92
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566   8 ส.ค. 2565 0
การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565   17 มิ.ย. 2565 103
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5   8 พ.ค. 2563 153
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3   13 มี.ค. 2563 126
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4   6 มี.ค. 2563 119
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)   17 ต.ค. 2562 117
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   2 ส.ค. 2562 117
รายงานการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561-2565   5 ก.ค. 2562 114
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562   5 ก.ค. 2562 156
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562   28 พ.ค. 2562 113
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   1 ต.ค. 2561 146