เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 103
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   20 มี.ค. 2565 130
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 E-Planacc   3 ม.ค. 2565 151
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี E-Planacc   3 ม.ค. 2565 125