เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2   5 เม.ย. 2565 150
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2565 187
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   13 ม.ค. 2565 161
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 130
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2   31 มี.ค. 2564 133
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   31 ธ.ค. 2563 118