เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2   5 เม.ย. 2565 110
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2565 146
รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   13 ม.ค. 2565 125
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   3 ม.ค. 2565 88
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2   31 มี.ค. 2564 91
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   31 ธ.ค. 2563 81