เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 ต.ค. 2565 51
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ต.ค. 2564 114
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กันยายน 2564 ประจำปี งบประมาณ 2564   2 ก.ย. 2564 92
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564   2 ต.ค. 2563 81
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 88
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2561 87
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้หยาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ้สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11   12 ต.ค. 2560 89
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ต.ค. 2560 95
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   3 ก.ค. 2560 87