เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   21 มี.ค. 2567 35
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   17 ต.ค. 2566 20
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   17 ต.ค. 2566 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 ต.ค. 2565 78
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ต.ค. 2564 143
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน กันยายน 2564 ประจำปี งบประมาณ 2564   2 ก.ย. 2564 120
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564   2 ต.ค. 2563 119
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 118
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2561 116
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้หยาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ้สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11   12 ต.ค. 2560 119
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ต.ค. 2560 122
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   3 ก.ค. 2560 115