เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ระเบียบและเทศบัญญัติ


ออนไลน์ : 7

ระเบียบและเทศบัญญัติ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   26 ก.ย. 2566 213
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2565   28 ก.พ. 2565 172
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565   28 ก.พ. 2565 1336
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2564 189