เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   26 ก.ย. 2566 149
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรบปรุงแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)   15 พ.ค. 2566 104
แผนอัตรากำลัง 2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่ 2   5 ม.ค. 2565 131
แผนอัตรากำลัง 2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่ 1   9 พ.ค. 2564 231
แผนอัตรากำลัง 2564-2566   1 ต.ค. 2563 85
แผนอัตรากำลัง 2561-2563   1 ต.ค. 2560 122