เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-799103
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.fayardmun.go.th หรือ E-service
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
333 หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
​โทรศัพท์  045-799103
View : 784