เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2566 40
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   1 มี.ค. 2565 78