เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ภูมิปัญหาท้องทิ่น : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อภูมิปัญหาท้องทิ่น วันที่ ผู้ชม
หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย

หนังประโมทัย ร้อง/พากย์ และเชิดตัวละครหนังประโมทัย ​ ...

2 ก.พ. 2565 403
หมอพราหมณ์

หมอพราหมณ์ ​ ...

2 ก.พ. 2565 391
ดนตรีพพื้นเมือง และการเชิดหนังตะลุง

ดนตรีพพื้นเมือง และการเชิดหนังตะลุง ​ ...

2 ก.พ. 2565 189
การทำเครื่องจักสานไม้ไผ่

การทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ ...

2 ก.พ. 2565 255
การทำขันหมากเบ็ง และพาขวัญหรือพานบายศรี

การทำขันหมากเบ็ง และพาขวัญหรือพานบายศรี ...

2 ก.พ. 2565 198