เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี พ......

27 มี.ค. 2566 70
พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของห.....

9 ธ.ค. 2565 87
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 “วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โดย นายชัชวาล คำแถม นาย.....

2 มี.ค. 2565 364
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประกาศเจตนารมย์ No Gift

นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลฟ้าหยาดทุกค.....

2 มี.ค. 2565 210
สภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประกาศเจตนารมย์ No Gift

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าหยาด นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตร.....

2 มี.ค. 2565 123
กิจกรรมตักบาตรทุกวันเสาร์

นายชัชวาล คำแถม นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด พร้อมด้วยคู่สมรส นางลัดดาวัลย์ คำแถม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได.....

2 มี.ค. 2565 262