เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ต.ค. 2565 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพ 3 พ.ค. 2565 131
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ปี 2565 29 มี.ค. 2565 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP 1 มี.ค. 2565 143
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนฟ้าหยาด 1 ปี 2564 5 ก.ค. 2564 231
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเรืองแสนกรรฐ์ 7 มิ.ย. 2564 182
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนฟ้าหยาด4 7 มิ.ย. 2564 178
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโพธิราช 7 มิ.ย. 2564 206