เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 มี.ค. 2567 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล1 26 ธ.ค. 2566 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล2 26 ธ.ค. 2566 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมกเนกประสงค์เทศบาลตำบลฟ้าหยาด 18 ต.ค. 2566 54
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 ต.ค. 2566 48
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ต.ค. 2565 308
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพ 3 พ.ค. 2565 402
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ปี 2565 29 มี.ค. 2565 416
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP 1 มี.ค. 2565 387
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนฟ้าหยาด 1 ปี 2564 5 ก.ค. 2564 484
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเรืองแสนกรรฐ์ 7 มิ.ย. 2564 455
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนฟ้าหยาด4 7 มิ.ย. 2564 413
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโพธิราช 7 มิ.ย. 2564 299