เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   28 เม.ย. 2566 46
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน   15 ต.ค. 2564 92
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564   5 ต.ค. 2564 86