เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4   9 มิ.ย. 2565 20
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2565 96
แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565-ไตรมาสที่-2   5 ม.ค. 2565 80
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   6 ต.ค. 2564 97
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2564 76
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2564 95
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3   30 ก.ค. 2564 73
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4   29 ก.ค. 2564 70
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2   31 มี.ค. 2564 66
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   30 ธ.ค. 2563 78
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 73