เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2567 34
แผนการใช่จ่ายเงินรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2   1 ม.ค. 2567 16
สรุปการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2567 ไตรมาสที่ 2   1 ม.ค. 2567 24
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4   9 มิ.ย. 2565 77
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2565 134
แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565-ไตรมาสที่-2   5 ม.ค. 2565 132
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   6 ต.ค. 2564 178
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2564 120
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2564 140
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3   30 ก.ค. 2564 135
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4   29 ก.ค. 2564 118
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2   31 มี.ค. 2564 158
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   30 ธ.ค. 2563 150
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 139