เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 ก.ย. 2565 17
ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564   3 ม.ค. 2565 95
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564   30 ธ.ค. 2564 74
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานทะเบียนและบัตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2563   30 ธ.ค. 2563 81
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทะเบียน 2563   10 ธ.ค. 2563 71
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 74