เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ ปี 2565   11 ต.ค. 2565 64
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2565   30 ก.ย. 2565 122
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 ก.ย. 2565 759
ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564   3 ม.ค. 2565 148
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564   30 ธ.ค. 2564 123
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานทะเบียนและบัตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2563   30 ธ.ค. 2563 136
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทะเบียน 2563   10 ธ.ค. 2563 114
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 112