เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
เปิดไฟล์
โพสโดย : เทศบาลตำบลฟ้าหยาด   วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565   View : 226
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองแสงกรรฐ์ ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปจนสุดเขตเทศบาล  (ดู 153)
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ขยายผิวจราจร คศล.วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนธรรมรงค์  (ดู 144)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์เด็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 112.00 เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดฟ้าหยาด) ขนาดกว้าง 1.58 เมตร ยาว 4.80 เมตร  (ดู 172)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด4 ช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนฟ้าหยาด5  (ดู 137)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1  (ดู 143)
ราคากลาง-ขยายผิวจราจร-คสล.ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ปี 2565  (ดู 250)
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนพรหมศรีช่วงจากแยกถนนกองลูกค้าถึงแยกถนนเทศบาล2  (ดู 207)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :