เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใส

พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหย่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วันที่ : 9 ธันวาคม 2565   View : 87