เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Municipality

ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ช่องทางการตอบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/vriw7i
โพสโดย : เทศบาลตำบลฟ้าหยาด   วันที่ : 16 มกราคม 2566   View : 81
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :