ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร